Werkdagen: hele week.
E-mail Ellen

Ellen Dijkstra | Directeur

Werkdagen: maandag dinsdag en woensdag. Nevenfunctie: ICT coördinator.
E-mail Rosanne

Rosanne Bakker | Adjunct-directeur

werkdagen: hele week (1/2A).
E-mail Bas

Bas van Dam | Leerkracht

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (1/2B). Nevenfuncties: vertrouwenspersoon en Goed Gedragcoördinator. Lid MR.
E-mail Annette

Annette Boere | Leerkracht

Werkdagen: dinsdag (diverse taken), donderdag en vrijdag (1/2B). Nevenfunctie: teamcoördinator, coördinator kunst, wetenschap en techniek.
E-mail Marieke

Marieke van der Veen | Leerkracht

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag (1/2C).
E-mail Priscilla

Priscilla Klein | Leerkracht

Werkdagen: maandag (diverse taken), donderdag en vrijdag (1/2C).
E-mail Cathrien

Cathrien van Beresteijn | Leerkracht

Werkdagen: woensdag , donderdag, vrijdag (1/2D). Nevenfunctie: leescoördinator.
E-mail Desiree

Desiree Manssen | Leerkracht

Werkdagen: maandag en dinsdag (gr 1/2D); donderdag (gr 4A)
E-mail Myrte

Myrte Hoes | Leerkracht

Werkdagen: maandag, dinsdag (3A), donderdag (gym), vrijdag (muziek). Nevenfunctie: daltoncoördinator, gymleerkracht, muziekleerkracht
E-mail Johan

Johan Wesdorp | Leerkracht

maandag en dinsdag (4B) en woensdag tot en met vrijdag (3A)
E-mail Saskia

Saskia Koolen | Leerkracht

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag (gr 3A); Coordinator Engels, lid MR.
E-mail Heleen

Heleen van der Laan | Leerkracht

Werkdagen: dinsdag (1/2B), donderdag (3B).
E-mail Mieke

Mieke Peters | Leerkracht

Werkdagen: hele week (4A), Nevenfunctie: taal- en leesspecialist
E-mail Dionne

Dionne Stolwijk | Leerkracht

Werkdagen: hele week (4B), Nevenactiviteiten: coördinator Da Vinci, lid MR.
E-mail Daniëlle

Daniëlle Waardenburg | Leerkracht

Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag (5A). Dinsdag (gym). Nevenfunctie: gymleerkracht
E-mail Twan

Twan van den Burg | Leerkracht

Werkdagen: hele week (5B).
E-mail André

André de Vette | Leerkracht

Werkdagen: hele week (6A).
E-mail Marieke

Marieke Beurskens | Leerkracht

Werkdagen: hele week (6B) Neventaken: lid MR
E-mail Jan

Jan van der Meer | Leerkracht

Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (7A).
E-mail Jane

Jane Schenk | Leerkracht

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag. Nevenfunctie: Stagecoördinator.
E-mail Laura

Laura Benneheij | Leerkracht

Werkdagen: hele week (gr 7B). Neventaak: rekenspecialist.
E-mail Lara

Lara Sitton | Leerkracht

Werkdagen: maandag, dinsdag (8A, donderdag (diverse taken). Nevenfunctie: daltoncoördinator.
E-mail Yvonne

Yvonne Docter | Leerkracht

Werkdagen: dinsdag (intern begeleider), woensdag, donderdag en vrijdag (8A). Nevenfunctie: intern begeleider groepen 8
E-mail Laura

Laura Boskamp | Leerkracht en intern begeleider

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (8B).
E-mail Kimberly

Kimberly Baartman | Leerkracht

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag. Functie: Intern begeleider groep 1-4 en burgerschapscoördinator
E-mail Caroline

Caroline Plomp | Intern begeleider

Werkdagen: dinsdag, donderdag. Functies: Intern begeleider groepen 3, 4 en 5, lid MT.
E-mail Bianca

Bianca Wessel | Intern begeleider

Werkdagen: maandag of dinsdag en vrijdag. Meer- en hoogbegaafden leerkracht, ondersteuner gr 3, coördinator leerlingenraad.
E-mail Nikki

Nikki van Lieshout | Leerkracht

Werkdagen: hele week.
E-mail Shanta

Shanta Kasapovic | Onderwijsassistent

Werkdagen: maandag, woensdag.
E-mail Jacquie

Jacquie Grevelink | Administratief medewerker

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Vrijwilliger.
E-mail Anneke

Anneke den Toom | Vrijwilliger

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag.
E-mail Arend

Arend van den Bosch | Conciërge