Bericht van de directie 6, schooljaar 2016-2017

Bericht van de directie 6, schooljaar 2016-2017  
   
Rotterdam, 24 februari 2017  
   
Beste ouders/verzorgers,  
   
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. In dit bericht informeer ik u over een wijziging in de formatie, vertel ik u dat het team drie zwangere collega’s heeft en blik ik terug op het afnemen van Citotoetsen in de  maanden januari en februari. 
  
Wijziging in de formatie 
  
Marko Janson neemt afscheid 
Vrijdag 24 februari nemen wij afscheid van Marko Janson, leerkracht van groep 7B. Marko keert per 1 maart terug naar zijn vorige school VSO de Hoge Brug. Ze hebben daar een bijzondere klus voor hem waar hij geen nee tegen kon zeggen. We wensen Marko veel succes toe met zijn verdere loopbaan. 
  
De leerlingen van groep 7B hebben afgelopen maandagmiddag een afscheidsfeestje voor hun meester Marko georganiseerd. Anouk Perey, de lio stagiaire van de groep, heeft de leerlingen geholpen er een knallende party van te maken. Marko was ontroerd door hoe professioneel de leerlingen het afscheidsfeestje hebben georganiseerd. Hulde aan de leerlingen van groep 7B en afscheid nemen doet altijd een beetje pijn. 
  
Jeroen Hoekstra gaat naar groep 7B 
De vacature ontstaan bij groep 7B hebben wij intern opgelost. Jeroen Hoekstra was door de terugkeer van Yvonne Docter na haar zwangerschapsverlof minder dagen in dienst van onze school. Wij willen Jeroen graag een vast contract aanbieden. Er is besloten om Jeroen per 1 maart 2017 te benoemen als leerkracht van groep 7B. 
  
Johan Wesdorp verwelkomen wij als nieuwe collega 
Per 1 maart 2017 start Johan Wesdorp als leerkracht voor groep 5B. Hij zal samen met Yvonne Docter leiding geven aan de groep. Johan komt van CBS Smitshoek in Barendrecht, een grote school, waar hij 9 jaar met veel plezier heeft gewerkt. Johan kwam onze vacature tegen op het internet. De missie en visie van onze school sprak hem aan en was voor hem een reden de stap te wagen en te solliciteren op de functie van leerkracht middenbouw. 
  
Johan heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in zijn vakmanschap. Hij heeft een opleiding tot vakleerkracht bewegingsonderwijs en een opleiding tot vakleerkracht muziek gevolgd. Johan blijft voor een dag per week aan zijn school in Barendrecht verbonden als vakleerkracht muziek. 
  
Wij verwelkomen Johan van harte en verwachten dat hij een fijne college zal worden en een aanvulling voor het team van de Bergse Zonnebloem. 
  
Blij nieuws 
Maika Vlek, Bianca Wessel en Rosanne Bakker zijn alle drie in ‘blijde’ verwachting. Maika verwacht begin juli haar baby. Bianca twee weken later en Rosanne aan het einde van de zomervakantie. We zijn bijzonder blij voor onze collega’s. 
  
Ondertussen zijn wij bezig met de vervanging voor de zwangerschapsverloven te regelen. 
  
CITO toetsen en rapportgesprekken 
In januari en februari is iedereen drukdoende geweest met het afnemen van de Citotoetsen, het analyseren van de uitkomsten en het schrijven van rapporten. De meeste van u hebben ondertussen het rapportgesprek gevoerd met de leerkracht. Dit jaar hebben wij aangemoedigd dat leerlingen uit de  groepen 5 bij het rapportgesprek aanwezig zijn. De leerlingen van de groepen 6 en 7 hebben dit jaar aan hun ouders verteld hoe zij de afgelopen periode hebben gewerkt en hoe hun ontwikkeling is geweest. 
  
Adviesgesprekken leerlingen groep 8 
Eind januari hebben de adviesgesprekken met de leerlingen van groep 8 plaats gevonden Een spannende tijd. Iedereen wenst natuurlijk dat het voorlopig advies wordt gehaald of dat het wordt overtroffen. Leerlingen van groep 8 zijn zich nu aan het aanmelden voor een middelbare school. Wij hopen dat al onze leerlingen worden aangenomen op de school van de eerste voorkeur. 
  
Huisvesting 
Na de voorjaarsvakantie staan er overleggen gepland met de gemeente aangaande de tijdelijke huisvesting van twee groepen van de Bergse Zonnebloem. Ook een permanente oplossing voor de huisvesting op de locatie Elektroweg blijft een gespreksonderwerp met ambtenaren van de gemeente. De werkgroep huisvesting zal betrokken zijn bij keuzes die gemaakt gaan worden. En vanzelfsprekend is de MR van de Bergse Zonnebloem nauw betrokken bij het proces dat loopt. 
  
Mocht u belangstelling hebben om mee te luisteren of mee te denken over de plannen ten aanzien van het vinden van een oplossing voor het ruimte te kort van de Bergse Zonnebloem dan kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst over de huisvesting. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 maart 2017 en start om 19:30 uur. Graag aanmelden voor woensdag 8 maart door een bericht te sturen naar e.dijkstra@bergsezonnebloem.nl 
  
Voorjaarsvakantie en de studiedag van 7 maart 
Ik wens u allen een zeer fijne voorjaarsvakantie. Maandag 6 en dinsdag 7 maart is de school nog dicht. Op dinsdag 7 maart staat de studiedag van het team in het teken van de opbrengsten en bespreken wij hoe er wordt gewerkt met de Pittige Plus Torens en met Levelwerk. In de school staan sinds een paar weken Techniektorens. De Techniektorens gaan wij gezamenlijk onderzoeken zodat na de vakantie aan leerlingen technieklessen kunnen worden aangeboden. 
  

Nogmaals een fijne vakantie, ook namens het TEAM van de BERGSE ZONNEBLOEM!. 
  
Tot woensdag 8 maart. 
  
Hartelijke groet,  
   
Ellen Dijkstra