Bericht van de directie 2

December 2014

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij stuur ik u met veel plezier de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. U leest onder meer hoe een gymles verloopt, dat het docententeam is bijgeschoold op het gebied van EHBO, en hoe een gymles verloopt.

Wij vinden de nieuwsbrief heel belangrijk, juist ook omdat deze een beeld geeft van de normale gang van zaken op school en alle leuke en interessante dingen die wij doen voor en met de kinderen. Wij streven ernaar zes nieuwsbrieven per schooljaar te versturen.

 

De redactie kan versterking gebruiken
De nieuwsbrief wordt in samenspraak met de school gemaakt door enthousiaste ouders die nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Deze mail is dan ook een oproep om de redactie te komen versterken. Wij zoeken schrijvers en een coördinator.

 

Werkwijze
De redactie vergadert zes keer per jaar om de onderwerpen te verzinnen en de taken te verdelen. Gemiddeld schrijft ieder redactielid één artikel. Dit kost een paar uurtjes.

De coördinator – dit kost iets meer tijd - maakt een jaarplanning, organiseert het overleg, zorgt dat iedereen weet wat hij of zij moet doen en verzamelt de artikelen en de foto’s. De coördinator zorgt ervoor dat alle kopij bij de vormgever (ook een ouder) komt.

 

Informatie
Voor verder informatie kunt u – naast mijzelf – altijd de redactieleden aanspreken. Dit zijn Anita Boorsma (moeder van Emiel in groep 5a en Isis in groep 7), Astrid van der Werf (moeder van Anna in groep 6 en Jette in groep 8), Kitty van Suchtelen (moeder van Bo in groep ½ b en Nina in groep 6), Erik Lindenburg (vader van David en Isabel in groep 7), Jane van Bostelen (moeder van Kai in groep 1/2d en Mila in groep 4a), Claudia Kammer (moeder van Mathilde in groep 5a) en Henrieke Bulthuis (moeder van Maaike in groep 8).

 

Met vriendelijke groet,

 

Ellen Dijkstra